• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
    KRS 0000110117

Stowarzyszenie jest powołane w celu wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego członków. Ponadto celami są: realizacja wspólnych przedsięwzięć, realizacja polityki ekorozwoju, rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej, pozyskiwanie środków pomocowych UE.

Stowarzyszenie skupia 7 członków: gminy Będzino, Manowo, Mielno, Sianów, Polanów, Koszalin oraz Powiat Koszaliński.
Stowarzyszenie działa na rzecz swoich członków. Bieżąca realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego następuje poprzez działalność Biura Stowarzyszenia oraz Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie.
Stowarzyszenie podjęło działania związane z reaktywacją byłego lotniska w Zegrzu Pomorskim. Wydzierżawiono od Agencji Mienia Wojskowego 300 ha terenów po byłym lotnisku wojskowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.