• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej
    KRS 0000110196

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Stowarzyszenie podejmuje działania w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji w celu popularyzowania muzyki dawnej - organizacja Festiwalu Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA, koncertów, kursów i wykładów.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.