• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie
    KRS 0000110346

Naszą misją jest wspieranie działań Muzeum Narodowego w Warszawie zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje misję poprzez dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Prowadzone działania:
Zakupy dzieł sztuki współczesnej do Muzeum Narodowego. Fundacja organizuje wystawy, plenery artystyczne oraz wydaje publikacje związane ze sztuka współczesną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.