• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
    KRS 0000110422

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom i rodzinom.
2. Popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera wśród chorych, ich opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa.
3. Promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego.
2. Udostępnianie materiałów informacyjnych i najnowszej literatury poświęconej chorobie Alzheimera.
3. Udzielanie pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla chorych oraz opiekunów i ich rodzin.
4. Koordynowanie usług wykonywanych przez specjalistów.
5. Organizowanie samopomocowych grup wsparcia.
6. Organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji i wykładów, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera.
7. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy oraz opiekunów.
8. Udział w imprezach umożliwiających popularyzowanie wiedzy na temat choroby Alzheimera.
9. Przygotowywanie i realizowanie projektów, których celem jest poprawa jakości życia chorych oraz ich opiekunów i rodzin, a także popularyzacja wiedzy na temat choroby Alzheimera.
10. Organizowanie badań pamięci dla wszystkich chętnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.