• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej"
    KRS 0000110528

Misja:
Działania na rzecz dzieci i rodzin.

Prowadzone działania:
Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą"Można Inaczej" oraz oddziałów tzw. Klubów w szkołach. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Organizowanie imprez masowych, okolicznościowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.