• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "Odrodzenie"
    KRS 0000110553

Misja
Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, leczniczej i opiekuńczej dla dzieci specjalnej troski oraz dla ich rodzin.
Obejmowanie kompleksową opieką medyczną, rehabilitacyjną i terapeutyczną każdego dziecka niepełnosprawnego, które się do nas zgłosi.

Prowadzone działania
Organizacja nasza prowadzi działania związane z rehabilitacją medyczną i społeczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin. Prowadzimy rehabilitację ruchową, opiekę medyczną, organizujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci do 21. r. ż. Zajmujemy się wczesną interwencją, integracją sensoryczną, prowadzimy zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe. Prowadzimy grypy wsparcia dla rodziców oraz zajęcia integracyjne dla członków społeczności lokalnej. Na terenie stowarzyszenia prowadzone jest Centrum Młodych Wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.