• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "W Stronę Sztuki"
    KRS 0000110567

Misja:
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie, plastycznie i literacko poprzez: akcje promocyjne, koncerty, wystawy, stypendia, kursy, plenery, wydawnictwa i inne formy działalności.

Prowadzone działania:
- Finalizacja zakupu akordeonu we Włoszech dla stypendysty Stowarzyszenia - studenta Akademii Muzycznej w Katowicach, wybitnie uzdolnionego - Marka Tarnowskiego.
- Przygotowanie koncertu "W Stronę Sztuki" - gali jubileuszowej - dziesięciolecie promowania młodych kompozytorów Lublina - 10.12.2006 pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin w sali Filharmonii Lubelskiej. Sto dwudziesty dziewiąty koncert Stowarzyszenia. W koncercie prezentowane będą kompozycje jedenastu lubelskich kompozytorów (m.in. uczniowie szkół muzycznych, studenci Akademii Muzycznych) i szesnastu wykonawców (uczniowie, studenci, profesjonaliści). Koncertowi towarzyszy wystawa prac plastycznych studentów UMCS wydziału Wychowania Artystycznego.
Odbiorcami są osoby z bardzo różnych środowisk. Jest to stale poszerzający się krąg sympatyków działań Stowarzyszenia i zainteresowanie społeczne młodymi artystami. Widownia na koncertach Stowarzyszenia jest wypełniona do ostatniego miejsca (ok. 600 osób).
Pielęgnujemy tradycję wiązania najzdolniejszych artystów z naszym Miastem i nieustannie promujemy pozytywny wizerunek młodego pokolenia Polaków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.