• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
    KRS 0000110672

Misja:
1. Więcej siły, więcej zdrowia.
2. Walka z trzema schodami.
3. Bank informacji.
4. Świnoujście bez barier.
5. Przełamywanie kompleksów i barier psychicznych.
6. Stwarzanie warunków wyrównujących szansę osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania:
Pomoc w zapewnianiu normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój: osiągnięcie niezależności materialnej, tworzenie rozwiązań gwarantujących jak najpełniejszą i rzeczywistą integracje osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Ponadto naszym celem jest również: krzewienie kultury poprzez organizowanie imprez integracyjnych, koncerty dla niepełnosprawnych i społeczności lokalnych, pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami, promocja i organizacja wolontariatu, ochrona i promocja zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.