• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amnesty International
    KRS 0000110695

Misja
Urzeczywistnianie wizji świata, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych normach dotyczących praw człowieka.

Prowadzone działania
Edukacja na rzecz praw człowieka: nauczyciele, uczniowie, studenci dziennikarstwa.
Warsztaty, szkolenia.
Dostarczanie informacji na temat sytuacji praw człowieka.
Organizowanie kampanii tematycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.