• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Eleuteria"
    KRS 0000110851

Misja:
Wygrywamy wolność od uzależnienia by każdy kolejny krok zależał już tylko od nas.

Motto:
Zaczynając dzisiaj, tylko kierując się w przyszłość możesz pokonać przeszłość..

Prowadzone działania:
Działania na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków i leków) i ich rodzin. Programy lecznicze - psychoterapia indywidualna i grupowa, grupy psychoedukacyjne, grupy treningowe i wsparcia, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, leczenie osób z podwójną diagnozą.
Leczenie jest bezpłatne, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbiorcami programów są mieszkańcy całej Polski.

Stowarzyszenie "Eleuteria" jest organem założycielskim Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Leczenia Uzależnień. Prowadzi działalność leczniczą bezpłatnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.