• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Geograficzne
    KRS 0000110860

Misja
Działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii. Upowszechnianie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków. Popieranie osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

Prowadzone działania
Współdziałanie z organizacjami państwowymi, społecznymi i prywatnymi. Prowadzenie badań naukowych. Organizowanie wypraw i wycieczek naukowych. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi w zakresie rozwoju nauki, dydaktyki i praktycznych zastosowań geografii. Udział w kongresach i zjazdach. Organizowanie konferencji, odczytów naukowych i popularno - naukowych, konkursów i olimpiady geograficznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.