• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic
    KRS 0000110930

Misja
Rozwój oświaty w środowisku wiejskim. Pomoc ubogim i potrzebującym.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi Publiczne Przedszkole, Publiczną Szkołę Podstawową oraz Publiczne Gimnazjum, jest to Zespół Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie. Organizuje również kolonie letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży oraz dożywianie i pomoc dla najuboższych w ramach programu Dożywianie Najuboższych w UE. Organizuje kursy dla dorosłych w zakresie obsługi komputerów i znajomości UE. Pomaga w załatwianiu formalności, wypełnianiu wniosków itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.