• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonek "Tęcza" w Mysłowicach
    KRS 0000111005

Misja:
- Porada, oświata, rehabilitacja oraz wsparcie dla kobiet po amputacji piersi - mastektomii
- Zwiększenie świadomości zapobiegania chorobom nowotworowym sutka u kobiet.

Prowadzone działania:
- Profilaktyka, oświata, rehabilitacja, prelekcje w szkołach i zakładach pracy, wyjazdy integracyjne, porady, podpora psychiczna dla kobiet bezpośrednio po amputacji piersi przy łóżku chorej.
- Uczestnikami są kobiety po chorobie nowotworowej piersi oraz ich rodziny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.