• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"
    KRS 0000111148

Działalność stowarzyszenia oparta jest na zasadach wolontariatu i polega na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnymi i ich rodzinom. Głównym elementem działalności stowarzyszenia jest organizacja turnusów rehabilitacyjnych, oraz innych form wypoczynku i rekreacji, włączanie młodzieży do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, Umożliwia to osobom niepełnosprawnym kontakt z innymi ludźmi zarówno chorymi jak i zdrowymi.

W trakcie naszej działalności realizujemy ponadto następujące cele:
- Rehabilitacja ruchowa, społeczna, doskonalenie czynności intelektualnych, samoobsługowych oraz manualnych, przełamywanie barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a otoczeniem
- Atrakcyjna forma wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz młodzieży gimnazjalnej licealnej i studenckiej połączona z lekcją tolerancji oraz kształtowaniem wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- Umożliwienie wypoczynku rodzicom, którzy przez cały rok zajmują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi
- Kształtowanie opiekuńczej postawy u młodzieży opiekującej się osobami mniej sprawnymi
- Umożliwienie zdobywania doświadczeń osobom - studentom przygotowującym się do pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami (studenci rehabilitacji, pedagogiki specjalnej, opiekuńczej i resocjalizacji). Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy prowadzonych przez lekarza, psychologa i pedagoga
- Aktywizacja rodzin osób niepełnosprawnych do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej jej członków.
Aktywizuje się również środowisko lokalne, które widząc osoby niepełnosprawne przełamuje bariery, stając się bardziej życzliwe i pomocne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.