• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kampania Przeciw Homofobii
    KRS 0000111209

Misja
Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego.
Od 2001 roku przeciwdziałamy dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób trans (LGBT).
Zajmujemy się kształtowaniem postaw tolerancji i przełamywaniem uprzedzeń i stereotypów wobec osób bi- i homoseksualnych; kształtowaniem pozytywnej tożsamości osób bi- homoseksualnych, edukacją, działalnością naukowo-badawczą, integracją społeczną, działaniami na rzecz kobiet i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć.

Prowadzone działania
- Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób o orientacji homoseksualnej;
- Lobbing polityczny, edukacja w szkołach, edukacja osób bi- i homoseksualnych, pisanie petycji, propozycje legislacyjne, publikowanie wydawnictw;
- Organizowanie festiwalu filmów o mniejszościach seksualnych w Polsce";
- Spotkania na temat homofobii;
- Organizujemy pomoc prawną i psychologiczną dla ofiar homofobii;

Jesteśmy członkiem najważniejszych organizacji parasolowych zrzeszających organizacje działające na rzecz osób LGBT - ILGA-Europe i IGLYO.

KPH wciąż szuka nowych dróg dotarcia do polskiego i europejskiego społeczeństwa tak, aby zwiększać tolerancję i inkluzję społeczną gejów i lesbijek.

Wolontariusze i aktywiści Kampanii Przeciw Homofobii są znani ze swojej ogromnej motywacji, zaangażowania, poświęcenia, uporu i konsekwencji, jeśli chodzi o pracę dotyczącą włączania osób bi- i homoseksualnych do społeczeństwa oraz promowania tolerancji i postaw wolnych od uprzedzeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.