• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Szansa" w Bielsku Podlaskim
    KRS 0000111229

Głównym celem działania jest rehabilitacja, która ma za zadanie powstrzymać i zminimalizować niesprawność fizyczną;
- aktywizacja społeczna i fizyczna osób niepełnosprawnych;
- gromadzenie i udostępnianie informacji prawnych niezbędnych osobom niepełnosprawnym;
- poznanie nowych osób niepełnosprawnych;
- pomoc w pokonaniu najtrudniejszych barier psychologicznych i architektonicznych;
- podnoszenie oświaty, kultury i tolerancji społeczeństwa w kontaktach z ludźmi niepełnosprawnymi;
- utworzyliśmy własny punkt rehabilitacji podstawowej, w którym zgromadziliśmy najnowocześniejsze urządzenia;
- organizujemy różne imprezy integracyjne, sportowe i rekreacjyjne;
- pracujemy o roczny plan pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.