• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej
    KRS 0000111294

Fundacja została powołana w celach:
1. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
2. Udzielanie pomocy w organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej,
3. Wspieranie działań zmierzających do upowszechnienia oświaty wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
Przegląd naszej działalności oraz aktualnie prowadzone przez nas akcje są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.