• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha"
    KRS 0000111694

Misja:
Niesienie wszechstronnej pomocy osobom niesłyszącym,niedosłyszącym i ich rodzinom.

Prowadzone działania:
Poprawa warunków życia osób głuchoniemych.
Prowadzenie rehabilitacji w zakresie logopedii.
Organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, sportowych.
Opieka duszpasterska.
Pomoc osobom starszym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.