• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza
    KRS 0000111794

Misja
Organizowanie działań ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy człowieka w ciągu całego życia, a w szczególności promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniom i regresji jednostki ludzkiej na płaszczyźnie z samym sobą, innymi ludźmi i siłą wyższą.

Prowadzone działania
Prowadzenie edukacji nastawionej na doświadczenie i uczestniczenie.
Organizowanie i prowadzenie różnorakich form i metod pracy adresowanych do jednostki, grupy różnego wieku.
Organizowanie warsztatów, kursów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji.
Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, badawczej.
Współpraca i wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami w kraju i zagranicą.
Organizowanie rehabilitacji ruchowej, zajęć praktycznych, plastycznych, gier i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.
Organizowanie zajęć i opieki dla dzieci zaniedbanych środowiskowo i z rodzin patologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.