• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
    KRS 0000111861

Prowadzone działania: prowadzenie działań na rzecz poprawy poziomu ochrony zdrowia ludności objętej opieką przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.