• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Caritas na rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. Błogosławionego Jana Pawła II w Rzeszowie
    KRS 0000112119

Cele Fundacji:
- gromadzenie środków, budowa i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży,
- w dalszym ciągu udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży województwa podkarpackiego, głównie w zakresie szeroko pojmowanej rehabilitacji oraz służących poprawie i przywracaniu zdrowia.

Zadania Ośrodka:
- zabezpieczenie podstawowych i wysoko specjalistycznych potrzeb w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz edukacji w tym zakresie rodziców (opiekunów) z województwa podkarpackiego, w formie stacjonarnej i konsultacyjnej,
- zatrudnienie niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
- stworzenie możliwości diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
- umożliwienie szkolenia przed dyplomowego i praktyk studentów fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz szkolenia podyplomowego magistrów i lekarzy w ramach Wydziału Medycznego Uniwersytetu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.