• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Hospicyjna
    KRS 0000112338

Misja
Celem Fundacji jest wspieranie ruchu paliatywno-hospicyjnego i wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc ludziom umierającym na choroby nowotworowe. Przede wszystkim Fundacja wspiera finansowo Zespół Opieki Paliatywnej przy Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu, opiekujący się chorymi w domach i stacjonarne hospicjum prowadzone przez Konwent OO. Bonifratrów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.