• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju
    KRS 0000112352

Misja:
1. Propagowanie w kraju i na świecie corocznych Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju i ich materialne wspieranie.
2. Promowanie młodych pianistów, udzielanie pomocy na działalność artystyczną i szkoleniową.
3. Utrwalanie i propagowanie tradycji i dorobku festiwali.
4. Organizowanie corocznych Festiwali.

Prowadzone działania:
Organizowanie corocznych festiwali.
Organizowanie Międzynarodowych Centrów Chopinowskich w Dusznikach Zdroju.
Organizacja kursów mistrzowskich (muzycznych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.