• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Służby Zdrowia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marii Curie-Skłodowskiej W Szczecinie
    KRS 0000112549

Misja
Zbieranie środków na wspieranie i rozwój Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Prowadzone działania
Prowadzenie akcji "Podaruj serce - podaruj oddech".
Zbiórka pieniędzy i zakup respiratora dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej.
Obecnie prowadzona jest akcja zbiórki pieniędzy na zakup mammografu.Działania są prowadzone na rzecz szpitala wojewódzkiego. Tomograf wielorzędowy 64 warstwowy został zakupiony. Obecnie zbiórka funduszy jest prowadzona w celu zakupienia rezonansu magnetycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.