• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne - Klub Myśli Społecznej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
    KRS 0000112569

Misja
Klub skupia ludzi dobrej woli szukających metod naprawy III Rzeczypospolitej. Gromadzimy się na wykładach i dyskusjach, publikujemy indywidualne refleksje i poszukujemy wspólnych konkluzji.
Jest ta działalność bezinteresowna, poza partiami politycznymi, prowadzona dla zrozumienia istoty współczesnych przemian w Polsce i dla zaradzenia trudnościom poznawczym, jakie stanęły przed nami.
Naczelną zasadą jest tolerancja - nie do pomylenia z obojętnością, konformizmem czy nietolerancją, uprawianą pod innymi nazwami.
Chcemy być "osełką, a nie ostrzem", jak to określił w XVI wieku nasz patron, Andrzej Frycz Modrzewski, skłaniający konkurentów ideologicznych i politycznych do myślenia i zgodnego współdziałania dla dobra wspólnego.

Prowadzone działania
1. Kontynuacja otwartych debat publicznych dotyczących ważnych problemów społecznych.
2. Spektakle teatralne (z udziałem zawodowych aktorów) dla młodzieży licealnej (ze szczególnym uwzględnieniem liceów z dzielnic zamieszkałych przez biedną ludność).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.