• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000112681

Główne cele działań:
- opieka i pomoc społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- podejmowanie inicjatyw na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną poprzez tworzenie im warunków do samodzielnego życia na miarę ich możliwości,
- zapewnienie odpowiednich miejsc zamieszkania, pracy i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzone działania:
Fundacja prowadzi dom całodobowej opieki dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Zapewniamy systematyczne zajęcia oraz psychoterapię, kinezyterapię, muzykoterapię, prowadzimy działania integrujące ze światem zewnętrznym, umożliwiając pełne uczestnictwo w codziennym życiu społecznym, co pozwala na utrzymanie mieszkańców w sprawności fizycznej oraz psychofizycznej.

Organizacja uprawniona jest do otrzymywania darów rzeczowych, finansowych, 1%. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele: opieka i pomoc społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną; zapewnienie odpowiednich miejsc rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.