• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przyjaciel Szpitala - Esculap"
    KRS 0000112798

Finansowanie szkoleń białego personelu.
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, festynów w celu zdobycia środków finansowych na zakup aparatury medycznej.
Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych na rzecz szpitala.
Prowadzenie reklamy i szerzenie wiedzy w zakresie swojej działalności poprzez własne publikacje, organizowanie odczytów oraz stosując inne środki propagandowe.
Współpraca z jednostkami samorządowymi i firmami prywatnymi, organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.