• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu
    KRS 0000113001

Misja:
1. Prowadzenie różnorodnej działalności służącej rozwojowi kulturalnemu regionu Jury Krakowsko- Częstochowskiej.
2. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki, ekologii, kultury fizycznej na obszarze działania Stowarzyszenia.
3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz społeczności lokalnej.
4. Współpraca z innymi organizacjami podejmującymi zbieżne działania.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie Regulic i Nieporazu prowadzi działalność na rzecz rozwoju turystyki, promocji regionu. Jest laureatem nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego ”Kryształy Soli” - grand Prix.
Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć:
1. Jest koordynatorem wraz z Fundacją dla Środowiska w ramach programu ”Partnerstwo na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” powstania międzynarodowego szlaku rowerowego Kraków - Wiedeń, także wielu innych szlaków rowerowych na terenie lokalnym.
2. Jest twórcą eko-muzeum w Alwerni, ”Muzeum bez murów”.
3. Prowadzi liczne akcje charytatywne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.