• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dzieci Wrzesińskich
    KRS 0000113200

Celem Fundacji jest działalność w dziedzinach:
- ochrony środowiska
- ochrony zdrowia
- oświaty i wychowania dzieci
- kultury i sztuki
- opieki i pomocy społecznej.

Obecnie koncentrujemy się na:
- działaniach dotyczących powstania we Wrześni Wyższej Szkoły Zawodowej "Akademia Internetu" (budynek, kadra, programy)
- pomocy osobom niepełnosprawnym (zajęcia komputerowe, ufundowanie nagród w konkursie na najładniejszą komputerową kartkę świąteczną, współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Zespołu Szkół Specjalnych
- pomocy w obchodach 100 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich
- pomocy przedstawicielom wrzesińskiego biznesu w nawiązaniu kontaktów z zainteresowanymi taką współpracą Kanadyjczykami
- realizacji programu "Moja Ojczyzna Pyzdry", którego misją jest generalna poprawa bytu mieszkańców Pyzdr i okolic. Chcemy, aby Gmina Pyzdry dorównała gospodarczo, społecznie i kulturalnie przodującym przed upływem 2014 roku.
Aby osiągnąć ten cel Gmina Pyzdry w następnych 10-14 latach musi przekształcić albo stworzyć około 500 nowych stanowisk pracy w Nowej Technologii, przeważającą większość na wsi. Pierwsza faza Programu to:
a) zbiórka i deklaracje funduszy i komputerów dla szkół - komputer w każdej klasie
b) zakupy i instalacja sprzętu i oprogramowania
c) demonstracje i kursy komputera i Internetu dla nauczycieli, rodziców, służby zdrowia, pracodawców i pracowników, etc.
d) powstanie siedziby internetowej "Moja Ojczyzna Pyzdry" oraz siedzib internetowych w każdej szkole
e) wydawanie tygodnika "Moja Ojczyzna Pyzdry"
f) założenie organizacji "Młodych Pyzdrnian" (Organ Fundacji Dzieci Wrzesińskich).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.