• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Arka w Mieście"
    KRS 0000113239

Naszym celem jest wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców-wychowanie poprzez wielorakie kontakty ze sztuką. Wyrównywanie szans edukacyjnych,przeciwdziałanie uzależnieniom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.