• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna"
    KRS 0000113352

Misja:
Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej i terapeutycznej w zakresie uzależnień, przemocy, wykluczenia społecznego, wyrównywania szans na rynku pracy. Działalność szkoleniowa w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, terapii terminalnej osób chorych na AIDS.

Prowadzone działania:
Szkolenia dla profesjonalistów i osób zainteresowanych pomocą psychologiczną. Realizowanie autorskich programów szkoleniowych i terapeutycznych we współpracy z różnymi instytucjami. Prowadzenie grup o charakterze edukacyjnym dla klientów i profesjonalistów. W ramach poradni Stowarzyszenia prowadzona jest praca z klientem indywidualnym, rodziną, rodzicami i małżeństwami. Budowanie/wspieranie lokalnego systemu współpracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.