• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Grupa Odrolnika
    KRS 0000113391

Naszym celem jest działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, świadomego odżywiania i postaw przyjaznych środowisku.

Budujemy Centrum Produktu Lokalnego a także prowadzimy szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, nawiązujemy współprace z organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, prowadzimy działalność wydawniczą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.