• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Liga Ochrony Przyrody
    KRS 0000113431

Misja

Prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania właściwych postaw wobec środowiska.
Zachęcanie do poznawania przyrody Polski i aktywne włączanie się w jej ochronę.
Zachęcanie do inicjowania, podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego.
Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

Prowadzone działania
Liga Ochrony Przyrody prowadzi projekty edukacyjne krajowe i regionalne z zakresu ochrony przyrody i ekologii.
Jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Biologicznej.

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych różnych typów. Zachętą do uczestnictwa w OWE jest możliwość uzyskania wstępu na wyższe uczelnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.