• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Nuta Nadziei"
    KRS 0000113472

Misja
Fundacja powstała, aby odkrywać, rozwijać i prezentować talent muzyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Wcześniejsze doświadczenia potwierdzają potrzebę zapewnienia tej grupie społecznej wszechstronnej opieki i pomocy w realizacji ich muzycznej pasji. Osoby niepełnosprawne napotykają w swoim życiu na wiele barier.
Fundacja zamierza podejmować działania, które zagwarantują dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej uzdolnionej muzycznie aktywność twórczą oraz integrację społeczną. Pozwolą na spełnienie planów i marzeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.