• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
    KRS 0000113691

Misja
Jako organizacja ludzi o podobnych doświadczeniach staramy się budować wspólną tożsamość i generować wartość dodaną poprzez współpracę w ramach organizacji przyjaciół - absolwentów tej samej uczelni. Promujemy profesjonalny wizerunek naszej uczelni i jej absolwentów oraz współtworzymy społeczność menedżerów z wizją, czyli ludzi którzy umieją nawiązywać dobre relacje z innymi, pomagają sobie w potrzebie i mogą zawsze na siebie nawzajem liczyć.

Prowadzone działania
Jakie są bieżące cele i zadania Stowarzyszenia?
Nowe zarządy znacznie rozwineły działalność SAAMBA, położyły znacznie większy nacisk na współpracę między absolwentami i studentami (m.in. poprzez przyjęcie studentów w poczet członków Stowarzyszenia i współorganizację kilku imprez rocznie); zdynamizowano networking, aktywnie propaguje się ideę samopomocy pośród absolwentów i studentów, uruchomiono w 2001 portal internetowy (czego efektem jest serwis stale rozbudowywany SAAMBA). Ponadto, pewne imprezy zostały na stałe wpisane do grafiku stałych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, zreformowano system składek, opracowano logo i koncepcję wizualnej identyfikacji SAAMBA, nawiązano współpracę z organizacjami o podobnych celach (np. MBA Minessota Alumni Association na SGH), zorganizowano procedury i infrastrukturę dla działalności Stowarzyszenia, a w roku 2003 utworzono Biuro Karier.

W jaki sposób Zarząd realizuje cele informacyjne i networkingowe Stowarzyszenia?
Zarząd SAAMBA regularnie informuje swoich członków o wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie poprzez portal i listę dyskusyjną, a ponadto wydaje okresowo Newsletter.
Za pomocą stron www, oprócz wymiany informacji, umożliwiamy absolwentom i studentom wzajemne kontakty, uaktualnianie informacji o sobie, udostępniamy galerię roczników, forum i listy dyskusyjne - również dla poszczególnych roczników i grup tematycznych, umożliwiamy dostęp do informacji o imprezach organizowanych przez stowarzyszenie i Szkołę Biznesu, ułatwiamy dostęp do interesujących linków oraz udostępniamy platformę współpracy biznesowej między absolwentami oraz oferty pracy kierowane do i przez naszych absolwentów.

W jaki sposób Zarząd pomaga studentom i absolwentom na rynku pracy?
Od 2001r. na stronach www funkcjonuje giełda pracy slużąca wynianie informacji na temat ofert pracy. Ponadto, od 2003 r. w ramach portalu funkcjonuje również moduł Biura Karier, który pomaga naszym absolwentom w poszukiwaniu oraz zmianie pracy, poprzez możliwość zamieszczenia swojego CV i przeglądanie zamieszczanych tam atrakcyjnych ofert pracy. Ponadto Biuro Karier umożliwia wyszukiwanie kandydatów do pracy przez koordynatorów w ramach umów zawieranych z firmami. Biuro Karier funkcjonuje między innymi przy aktywnej pomocy innych absolwentów, którzy przekazują nam oferty pracy ze swoich firm. Niezależnie od tego, udało nam się nawiązać z działami HR wielu firm stałą współparcę przy rekrutacji kadr i szkoleniach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.