• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
    KRS 0000113851

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" jest organizacją pozarządową pro publico bono założoną w 1986 r., od 2004 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego świadczącej bezpłatnie pomoc dla mieszkańców Warszawy.

Stowarzyszenie zostało odznaczone w 2000 r. przez Radę Warszawy jako "Zasłużone dla Warszawy". Oferujemy profesjonalną pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także osobom doświadczającym przemocy domowej.

Pomagamy dzięki dotacjom z m.st. Warszawy, dzięki kontraktom z NFZ oraz z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii. Realizujemy również zadania dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Oprócz specjalistycznej pomocy terapeutycznej świadczonej przez wysoko wykwalifikowany zespół, realizujemy również bezpłatnie zadania z obszaru profilaktyki na terenie warszawskich szkół i uczelni.

Nasza działalność na rzecz stolicy wielokrotnie była nagradzana i trwa już nieprzerwanie od 1986 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.