• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. Doktora Tomasza Kamińskiego
    KRS 0000113861

Naszym celem jest:
- wczesne wykrywanie chorób przez zwiększenie dostępu do diagnostyki medycznej,
- poprawa jakości usług słuzby zdrowia,
- ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.