• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle" w Lipsku
    KRS 0000113964

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle" propaguje regionalną historię i kulturę oraz realizuje projekty służące promocji Ziemi Lipskiej. Od 2000 roku wydaje kwartalnik regionalny "Życie Powiśla" prezentujący życie społeczno - kulturalne i dzieje regionu. Współpracuje z gminami powiatu lipskiego (Lipsko, Ciepielów, Chotcza, Sienno, Solec, Rzeczniów) w województwie mazowieckim oraz gminami (Tarłów i Bałtów) województwa świętokrzyskiego. Towarzystwo realizowało i realizuje projekty wspólnie z gminami regionu, a także m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Grupą Partnerską "Krzemienny Krąg", Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "Arka".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.