• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach
    KRS 0000114009

Misja
Szeroko pojęta pomoc szkole. Materialna - zakup pomocy, rozbudowa szkoły, budowa sali gimnastycznej. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych: Dzień Nauczyciela, dni otwarte szkoły, Dzień Dziecka.

Prowadzone działania
Zbiórka pieniędzy - od osób indywidualnych i zakładów pracy. Organizacja imprez dochodowych - Andrzejki, Zjazd Absolwentów. Nie uczestniczymy w specjalnych programach. Pomoc finansowa i rzeczowa niektórym uczniom. Organizacja wycieczek szkolnych, Zielona Szkoła, organizacja kursów językowych i tańca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.