• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tymoterapii im. prof. Jeremiego Czaplickiego
    KRS 0000114148

Misja:
Prowadzenie działalności zmierzającej do skutecznego leczenia ludzi za pomocą zarejestrowanych na świecie preparatów grasicznych i prograsiczych.
Współpraca z fundacjami oraz innymi instytucjami propagującymi nowatorskie metody leczenia, w szczególności metody leczenia tymoterapii.

Prowadzone działania:
Głównym działaniem stowarzyszenia jest ochrona zdrowia za pomocą tymoterapii oraz finansowanie i refinansowanie przez stowarzyszenie ponoszonych przez chorych kosztów leczenia. Ponadto udzielanie pomocy i opieki lekarskiej osobom pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych. Wspieramy prace naukowe i kliniczne zmierzające do stosowania w lecznictwie uznawaną na świecie tymoterapię.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.