• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób Psychiczne Chorych "Wspólnota"
    KRS 0000114164

Statutowymi celami Stowarzyszenia są:
- udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie
- wspieranie w rehabilitacji psycho-społecznej i integracji ze środowiskiem
- pomoc rodzinom tych osób
- pomoc w usamodzielnianiu się niepełnosprawnych psychicznie
- kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i problemów chorych psychicznie i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.