• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"
    KRS 0000114324

Naszym zadaniem jest wszechstronna opieka nad dziećmi i młodzieżą oraz wspieranie rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji. Zadaniem stowarzyszenia jest organizowanie pomocy ekonomicznej oraz prowadzenie działalności wychowawczej kierującej się dobrem człowieka i opartej na zadaniach etyczno - moralnych dla dzieci i młodzieży z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadania stowarzyszenia realizowane są w różnych formach, a w szczególności przez:
- organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów,
- organizowanie szkolenia lub doszkalania zawodowego,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,
- organizowanie zajęć stymulujących ogólny rozwój osobowości,
- udzielanie pomocy materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.