• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom
    KRS 0000114347

Misja
Pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Prowadzone działania
Terapia indywidualna, grupowa, grupowa w formie uspołecznienia, muzykoterapia, rytmika, gimnastyka; konsultacje dla nauczycieli, rodziców, wolontariuszy;diagnozowanie i układanie programów terapeutycznych; grupa wsparcia rodziców; pogotowie kryzysowe;organizacja bazy wolontariuszy;działalność popularno-naukowa o wrukach życia i edukacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.