• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Terenowe Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego A'Paulo
    KRS 0000114351

Misja, cele statutowe:
Służyć osobom potrzebującym pomocy, głównie dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych chorobami współczesnego świata: alkoholizmem, narkomanią, osobom żyjącym w nędzy, samotnym, chorym, głodnym i opuszczonym, dzieciom z rodzin wielodzietnych, bezdomnych, opuszczającym zakłady karne, matkom (ojcom) samotnie wychowującym dzieci.

Prowadzone działania:
- udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej potrzebującym
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z biednych rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.