• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka"
    KRS 0000114368

Prowadzone działania
Pozyskiwanie środków na opiekę nad grobami poległych żołnierzy batalionu "Zośka", organizowanie kwesty w dniu 1 sierpnia i 1 listopada, utrzymanie, ochrona i renowacja grobów, ochrona grobów żołnierzy rozrzuconych na terenie całego kraju, utrzymywanie kontaktu z rodzinami oraz pomoc tym rodzinom, umieszczanie tablic na symbolicznych mogiłach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.