• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundusz Tratwa Szczecinek
    KRS 0000114575

Organizacja pozarządowa, której główne działania to:
-prowadzenie świetlicy środowiskowej Tratwa,
-prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy,
-realizacja programów grantowych dla organizacji i grup nieformalnych (Ośrodek Działaj Lokalnie),
-realizacja programów stypendialnych dla dzieci i młodziezy (własnych i zewnetrznych),
-wsparcie innych podmiotów NGO (jako punkt konsultacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.