• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Społecznej
    KRS 0000114952

Prowadzone działania:
1. Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.
2. Opracowywanie programów wspierających niepełnosprawnych.
3. Organizowanie i prowadzenie terapii, aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
4. Tworzenie bazy i warunków do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych.
5. Szkolenie i kształcenie przygotowujące do pracy z niepełnosprawnymi.
6. Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych.
7. Pomoc osobom starszym oraz zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.