• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Płockie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów"
    KRS 0000114953

Misja
Niesienie posłania alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią, propagowanie trzeźwościowego stylu życia, współpraca z organizacjami i instytucjami zawodowo zajmującymi się lecznictwem odwykowym, powstrzymywanie się od spożywania napojów alkoholowych (i innych środków zmieniających nastrój).

Prowadzone działania
Promowanie trzeźwego stylu życia.Praca,zabawa,wypoczynek bez używek psychoaktywnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.