• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność "Emaus"
    KRS 0000115110

Misja
Jesteśmy Stowarzyszeniem niosącym pomoc byłym więźniom, którzy po opuszczeniu izolacji nie potrafią, z różnych przyczyn zaasymilować się w nowych warunkach. Proponujemy im uczestnictwo w kompleksowym programie wychodzenia z ich problemów w oparciu o dekalog, edukację, terapię i pracę. Prowadzenie całodobowego domu pomocy osobom opuszczającym Zakłady Karne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.