• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy dla Szpitala w Zawierciu "Auxilium" im. dr Henryka Wnuka
    KRS 0000115127

Misja
Gromadzenie funduszów w formie darowizn na zakup nowoczesnej aparatury dla szpitala. Działalność profilaktyczna i szkoleniowa w zakresie zwalczania, zwłaszcza wśród młodzieży, alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, AIDS. Propagowanie ochrony środowiska i zapobieganie degradacji ekologicznej.

Prowadzone działania
Organizowanie koncertów charytatywnych. Zakupienie pulsoksymetru i 2 resprionolów dla bloku operacyjnego. Prowadzenie akcji szkoleniowej w szkołach średnich i starszych klasach szkół podstawowych w zakresie promocji zdrowia i zwalczania patologii społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.